PODĚKOVÁNÍ

Jsem vděčný těmto mimořádným zachráncům lidského zdraví, od kterých jsem se spoustu naučil.

Děkuji paní Zmrhalové, paní Hrubé, paní Šebkové, panu Flanderovi a panu Govindačarja dži.